preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

AÖF Mezunları Yüksek Lisans Yapabilir Mi?

Genç arkadaşlarımızca en çok merak edilen konulardan biri de AÖF Yüksek Lisans meselesidir. Konunun özü ve özeti şu sorularla önümüze gelir: “Açık öğretim lisans mezunu bir kimse örgün öğretim yapan üniversiteler nezdinde açılmış olan yüksek lisans programlarına başvurabilir mi?” Bir başka söylemle sorarsak, “AÖF mezunları yüksek lisansa yapma hakkına sahip midirler?” Bu soruların ortaya koyduğu konu birçok genç için çok önemli olmakta ve bu nedenle de sık sık gündeme gelmektedir.

Konuya doğrudan ilgili mevzuattan giderek cevap verelim: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2. Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir (Değişik 02/06/2007 tarihli Resmi Gazete):

“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.”

Görüldüğü gibi, burada, yüksek lisansa başvurmak için gerekli koşullar sıralanmıştır. Konumuz olan AÖF yüksek lisans konusu açısından baktığımızda, kısaca; evet, AÖF lisans mezunları da yüksek lisans yapabilirler, bunun için gerekli başvuru haklarına sahiptir demiş olunuyor. Çünkü yüksek lisans için, lisans mezunu olma koşulu vardır ama örgün veya uzaktan eğitim veren bir fakülteden mezun olunma gibi bir şey söz konusu değildir.

Yine 2547 Sayılı Kanunun ilgili madde ve fıkraları çerçevesinde hazırlanan Açık Yükseköğretim Yönetmeliğin 13. Maddesinde “Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar.” hükmü yer alır. Buradan da apaçık ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşıldığı gibi AÖF mezunları da, diğer lisans mezunlarının sahip olduğu tüm haklara sahip olduğu gibi, yüksek lisans hakkına da sahiptirler.

 

Leave a Reply