preloader

Nitel Araştırma Yöntemleri

Nitel Araştırma Yöntemleri Nedir? İnsan davranışları üzerine araştırma yapan kişiler, gözlem esnasında birbirinden farklı yöntemler kullanır. Bu yöntemler nitel ve nicel olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. Nitel araştırma yöntemleri, sayısal verilere dayanmadığından dolayı daha çok sözel grupta kabul edilir. Nitel…

İntihal Nedir?

İhtihal Nedir? Akademik çalışmalarda sıklıkla duyar olduğumuz intihal, bir başkasının eserini izin almadan yada kaynak göstermeden doğrudan kendi çalışmanızda kullanmanız anlamına gelmektedir. İhtihal; aşırmacılık, sahtekarlık yada hırsızlık olarak da anılmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de intihalin çeşitli yasal yaptırımları da vardır. İntihale…

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Lisans, yüksek lisans yada doktora eğitiminizde ders aşamaları bittikten sonra her öğrencinin bir tez yada proje hazırlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora için teze başlamadan danışman hocanızın kontrolü eşliğinde enstitünüze tez önerisi vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu tez önerisi,…

Tez Nedir?

Üniversite öğrenimindeki öğrencilerin en çok merak ettikleri ve odaklandıkları konulardan biri de tez nedir meselesi olmaktadır. Çünkü tez yazma sürecinin onu yaşamış veya yaşamakta olan öğrenciler için ne denli sancılı bir süreç olduğu az çok diğer öğrencilerce de görülmüştür. Bilginin…

Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma modeli, araştırma probleminin en güvenilir bilimsel yolla nasıl çözüleceğini gösteren yoldur. Araştırma modeli ile araştırma tekniği karıştırılan iki önemli kuramdır, birbirine karıştırılmaması gerekir. Bir araştırma modelinde birden çok teknik yer alabilir. Dolayısıyla, model kurma, nesneler, olgular, süreç ve sistemlerle…

Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri

Bilimler, araştırma metodu olarak ‘nicel’ ve ‘nitel’ olarak nitelendirilen iki tür yöntemi kullanır. Kısaca tanıtmak gerekirse, nicel araştırma olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamak için o konuda ilgili sayısal veriler üzerine odaklanır. Genellikle SPSS üzerinden analizleri yapılır.  Nitel araştırma ise insan davranışlarını…

Hipotez Kurma

Hipotez Nedir? Tezli yüksek lisans ve Doktora çalışmalarında ders aşamasından sonra ortaya bir tez koymanız istenir. Konu seçiminden sonraki en önemli aşama ilgili konuya göre hipotezlerinizin belirlenmesidir.  Hipotez nedir: Hipotez en genel tanıma göre bir iddia yada savdır. Ortaya atılan…

Konu Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Yüksek öğrenim gören (Yüksek Lisans, Doktora) tüm öğrenciler ders aşamalarını tamamladıktan sonra tez yada proje yazmak zorundadırlar. Tez aşamasına geçildiğinde yapmanız gereken ilk şey, danışman hocanızın konuyu size bırakılıp bırakılmadığını öğrenmektir. Genelde danışman hocalar konu seçimini size bırakmaktadırlar. Konu seçerken…

Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nasıl Yazılır? Tez Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Tezhocasi.com tez merkezi tez hazırlama konusunda konu seçiminden, kitapçık olarak basımına kadarki her aşamada destek olacaktır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan ve ders aşamasını geçen her öğrenci mezun olmak…