preloader

Lisans Mezunu Ne Demek?

Öncelikle ‘lisans’ sözcüğüne odaklanmak gerekir. Ona TDK Türkçe Sözlük’ün gözlüğüyle bakalım. “Lisans,  Fransızca bir kelime olan ‘licence’ın dilimize geçmiş halidir. Ve o, ilk anlam olarak, genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi demektir. İkinci anlamı da, bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece demektir.

Lisan mezunu ne demektir?

Lisans mezunu ne demek?’ sorusuna verilebilecek en kestirme ve en yararlı cevap peşinde olduğumuzdan, kelimenin diğer anlamları üzerinde durmuyoruz. Bu noktada kelimenin ifade ettiği statünün, ön lisans ile yüksek lisans arası nokta olduğunu ayrıca anımsatmak lazımdır. Görünen ve kabul edilmiş anlamı bu olmakla birlikte, ‘Lisans mezunu ne demek?’ sorusuna, sadece, lisans eğitimini tamamlamış kişi demek, işin kolay ve görünen bir başka tanımı olur.

İdeal anlamda lisans mezunu

İşin derin ve yararlı bir tanımı ise, herhalde, şu yönde bir belirlemeyi içerecektir, içermelidir:

“Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimini tamamlamış ve bu yolla elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik dereceyi elde etmiş kimsedir ki, bu öğrenim sayesinde belli bir dünya görüşü ve yaşam felsefesi edinmiş, bu bilgi ve görgüsünü de sürekli olarak geliştirme ve zenginleştirme yol-yöntemlerini ve alışkanlıklarını kazanmış kimse demektir.

Her lisans mezununun bu kazanılması hedeflenen nitelikleri ne derece kazanabildiği ayrı bir sorunsal olmakla birlikte, en azından, istenenin bu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda da bir alanda akademik yeterliliği elde etmiş kabul edilen bu kişilerin yüksek lisans öğrenimi için de hazır olduğu kabul edilmiş demektir.

Bilgi ve bilişim çağında lisans mezunu

Konuyu, pratikte görülen birçok sorunu da içerdiği kadar, onları giderecek bir yola işaret ederek bitirelim: Her lisans mezunu, kendi alanında iyi olduğu kadar, hayatın bütün alanlarında da belli bir seviyeyi yakalamış ve bunu giderek ve kesintisizce daha yükselten bir tavra sahip olmalıdır. İdeal anlamdaki ‘lisans mezunu’ sürekli gelişen ve bunun için gerekli donanımlara sahip kişi demektir ki, özellikle bilgi ve bilişim çağının istediği lisans mezunu bu demektir.

Leave a Reply