preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

 Tez Hazırlama Fiyatları Neye Göre Değişir?

Tez Hazırlama Fiyatları Neye Göre Değişir?

Pek çok değişken tez hazırlama fiyatlarını etkiler. Bu nedenle tez merkezleri ile görüşerek fiyat araştırması yapan kişiler pek çok farklı fiyatla karşılaşacaklardır. Oluşacak kafa karışıklığını önlemek ve en doğru fiyatı alabilmek için öncelikle hazırlanacak olan tezin niteliklerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Tez hazırlama fiyatları öncelikle tezin ne tür bir tez olduğuna göre büyük değişiklik gösterir. Bir doktora tezi, yüksek lisans tezine göre çok daha fazla mesai ve emek gerektirir. Yüksek lisans tezine göre daha fazla yetkinlik gerektiren bir çalışma olması özelliği dolayısıyla literatür taraması olarak adlandırılan bölümlerin daha ayrıntılı ve titizlikle çalışılması gerekir. Bu bölümlerde daha ayrıntılı çalışılması dolayısıyla talep edilecek olan sayfa başı ücret de doğru orantılı olarak artış gösterme eğilimindedir. Doktora tezlerinde fiyatı etkileyen diğer bir unsur ise gerektirdiği ayrıntı ve uzmanlıktan dolayı tezi hazırlayacak olan kişinin de aynı oranda yetkin bir kişi olmasını gerektirmesidir. Bilgi birikimi ve deneyim olarak daha yetkin ve donanımlı olan bu kişilerin daha fazla ücret talep edeceği de aşikardır. Bu nedenle bir doktora tezi için verilecek olan ücret hemen hemen her zaman daha fazladır. Benzer şekilde yüksek lisansı tezli veya tezsiz yapan danışanların da tezlerinden beklenen ayrıntı değişmektedir. Bu da doktora tezine benzer olarak tezli yüksek lisanslarda da talep edilen ücretin gerçekleştirilecek çalışmanın ayrıntısından dolayı daha yüksek olmasına neden olmaktadır.

Tez hazırlama fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri de tezde uygulama olup olmamasıdır. Burada uygulamadan kasıt özellikle sosyal bilimlerde yaygın olarak yapılan anket çalışmalarıdır. Daha uygulama verilerinin değerlendirilmesi aşamasına gelinmeden önce öncelikli olarak anketin danışan tarafından mı yoksa tez merkezi tarafından mı uygulanacağı fiyatı etkiler. Çoğu tez merkezi anketi kendileri uygulamaları durumunda hedeflenen örneklem sayısına göre bir fiyat talep eder. Danışan anketi kendi yapmayı tercih ettiği durumda böyle bir ücretten de tasarruf etmiş olur.

Anket verilerinin değerlendirilmesi aşamasında nasıl bir değerlendirme beklendiği önemlidir. Yalnızca ortalamalar, standart sapmalar ve yüzde oranlarla sınırlı bir veri değerlendirmesi bekleniyor olabilir. Bu durumlarda çalışmaya harcanacak olan mesai daha ayrıntılı bir analize göre daha az olacağından daha düşük fiyatlar beklenebilir. Ancak çoğu zaman anket analizlerinde ayrıntılı istatistiksel değerlendirmeler talep edilir. Bu istatistiksel analizlerin içerisinde faktör analizleri, uygulanan ölçeğin örneklemde güvenilirliğinin testi, korelasyon ve regresyon analizleri, anakütle ortalamalarının karşılaştırılması, varyans analizleri vb. gibi çok sayıda farklı uygulama seçeneği bulunur. Günümüzde bu uygulamalar bilgisayar ortamında SPSS gibi yazılımlarla yapılmakta olup çoğu zaman tezi hazırlayan kişiden bağımsız olarak konu hakkında yetkin bir çalışanın varlığını gerektirir. Bu nedenle SPSS gibi istatistiksel yazılımların kullanıldığı çalışmalarda bu analizler için ek ücret talep edilecektir.

Fiyat almak için 554 603 1799 nolu telefondan hemen ulaşabilir yada iletişim bölümümüzde yer alan formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.