preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nasıl Yazılır? Tez Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Tezhocasi.com tez merkezi tez hazırlama konusunda konu seçiminden, kitapçık olarak basımına kadarki her aşamada destek olacaktır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan ve ders aşamasını geçen her öğrenci mezun olmak için tez yazmak zorundadır. Eğitim seviyesi arttıkça tezin içeriği ve kalitesi de aynı düzeyde artmalıdır. Örneğin lisans düzeyinde bir tezde, sadece literatür ağırlıklı bir çalışma yapmak yeterli olurken, doktora düzeyinde kapsamlı bir uygulaması olan ilgili literatürde çok az çalışılmış yada hiç çalışılmamış bir tez konusu üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir.

Tez Nasıl Yazılır?

Tez yazma konusunda aşamalar şu şekilde gerçekleşir;

 1. Konu Seçimi
 2. Hipotez Kurma
 3. Araştırma Modeli Oluşturma
 4. Tez Önerisi Hazırlama
 5. Literatür İçin Kaynak Araştırması
 6. Literatür İçin Outline (İçindekiler Listesi) Oluşturma
 7. Literatürün Yazımı ve Yorumlanması
 8. Uygulama Bölümü İçin Saha Çalışmasının Yapılması
 9. Saha Çalışmasından Elde Edilen Verilerin İlgili Programa Veri Girişinin Yapılması
 10. Verilerin Analizi
 11. Sonuç ve Tartışma Bölümünün Yazılması
 12. Redaksiyon ve Tez Yazım Yönergesine Uyarlama
 13. Juri Karşısında Tezin Sunumu
 14. Juri Sonrası Son Düzenlemelerin Yapılması
 15. İntihal (Turnitin yada ithenticate) Kontrolü
 16. Tezin Basılması
 17. Tezin YÖK Tez Merkezine Girilmesi

 

Bu aşamalar daha sonra tek tek detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

 

 

Leave a Reply