preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Tez Nedir?

Üniversite öğrenimindeki öğrencilerin en çok merak ettikleri ve odaklandıkları konulardan biri de tez nedir meselesi olmaktadır. Çünkü tez yazma sürecinin onu yaşamış veya yaşamakta olan öğrenciler için ne denli sancılı bir süreç olduğu az çok diğer öğrencilerce de görülmüştür. Bilginin korkunun ve tedirginliğin ilacı olduğu düşünülürse, tez nedir ve tez nasıl yazılır gibi ana sorulara verilecek ayrıntılı ve tatmin edici cevaplar bu konuda isabet olacaktır.

 Tez nedir?

Tez, bilimsel yöntemler çerçevesinde, yine bilimsel yollarla ve referanslar ışığında, henüz gündeme getirilememiş, ele alınamamış, kanıtlanamamış veya önemi anlaşılamamış konuların ele alınması, işlenmesi,  analiz edilip bilim dünyasının dikkatlerine sunulması olaydır. Şu anda var olan ve doğruluğu kabul edilmiş verilerden yola çıkıp onlarla hiçbir biçimde çelişmeden yeni bilgileri önümüze getiren bu çalışmalar, bilimsel araştırma ilkeleri çerçevesinde,  yeni gerçekleri ve doğruları ortaya çıkarmaya ve onları kanıtlamaya odaklıdır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler için tezin bir başka ve önemli amacı da öğrencilerin araştırma yapma tutum ve ilkelerini edinmesi ve böylece bu yeteneği kazanmasıdır. Bu yolla yukarıda açıklandığı şekilde bilimsel bilgi ve düşüncenin gelişmesine de katkıda bulunmanın onurunu tatmış olacaktır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlama aşamasındaki kimse için bilim dünyasının kendisine sunacağı ilk ödül de bu onur sayılabilir.

Leave a Reply