preloader

iletisim@tezhocasi.com

Tez Yazdırma Merkezi

Yüksek Lisans

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Desteği

Doktora

Doktora tezlerinde profesyonel destek

SPSS Analiz

SPSS üzerinde yapılacak her türlü analiz desteği

Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Özellikleri

Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Özellikleri Yavaş Yavaş Belirlenmeye Başlandı

Bilindiği üzere üniversiteye giriş sistemi, 2017 / 2018 öğretim yılından itibaren değiştirilmiş oldu. Artık YKS denen ve açılımı da ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ olan yeni sistem Ygs ve Lys’yi ortadan kaldırmış oldu.

YÖK’ün Yeni sisteminin öncelik ve özellikleri

Getirilen yeni sistemin özellikleri bizzat YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı. Belirtilen öncelik ve özellikler kısaca şöylece anlaşılıp özetlenebilir:

  1. Sınav stresini azaltma, karmaşıklıktan uzak, sade ve yalın bir sınav sisteminin kazandırılması amaçlanmıştır.
  2. Mevcut sistemde beş gün sürüyor sınavlar ve dört ay gibi uzun bir süreye yayılan bir durum söz konusu. Yeni uygulamada sınav bir haftalık süreçte bitirilecek.
  3. Mevcut sistemde 18 puan türü var. Bu, yeterlilikleri sağlamak açısından önemli bir işlev görmekle birlikte sürecin zorlaşması demek olmuştur. Puan türleri azaltılacaktır.
  4. Türkçe ve edebiyat dersleri her puan türü için katkısı olan iki joker ders olacaktır
  5. Daha önce olduğu gibi, yine Milli Eğitim müfredatı esas alınacaktır.

Başlayan tartışmalar

Daha yeni ilan edilen bu sistem üzerinde birtakım çalışmaların, görüşmelerin ve ufak tefek değişikliklerin olması muhtemeldir. Ve kaçınılmaz olacaktır da. Başlayan tartışmalar da bunu işaretliyor. Özellikle de bazı derslerin öneminin artırılmasına karşı bazı derslerinde önemsizleştirilip değersizleştirildiğine dair spekülasyonlar basın yayın organlarında bütün hızı ve heyecanı ile sürüyor görünüyor.

Türkçe ve matematik dersinin öne çekilmesi

Biz şimdilik bu tartışmaların bir bölümünü oluşturan Türkçe ve matematik dersinin bütün puan türleri için etkili olacak iki ana ders konumuna getirilmesini, çok isabetli ve olması gereken ve bilimsel gerçekliği olan bir olgu olarak değerlendiriyoruz. Hatta bu konuda en az 40 yıl geç kalındığı bile rahatlıkla söylenebilir.

YÖK Başkanının söyledikleri

Yeni sistemi açıkladığı basın toplantısında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Türkçe ve matematik derslerinin getirildiği bu yeni konum için satır arasında değindiği çok önemli bir gerçeklik var ki bizim ‘geç kaldık’ doğrultusundaki düşüncemize kendilerinin de katıldığı sonucunu çıkardık. Adayların iki ayrı oturumda sınava alınacağını açıklarken, ilk oturum hakkında ‘temel yeterlilik esas alınacak’ vurgusu yapan YÖK Başkanı Saraç hemen ekliyor: ‘Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama… Bunun örnekleri dünyadaki sistemlerde mevcut.”

Üniversite giriş sınavları, öğrencinin geçmiş başarılarını ölçmek için değil, aksine, gelecekteki başarılarını tahmin etmek üzere yapılır ve yapılmalıdır. Bunun da en ideal yolu, öğrencinin öğretim diline ve sayısal bilimlerin özü olan matematiğe olan hâkimiyetini ölçmektir. Kişinin yaşamı boyunca elde edeceği bütün akademik başarılarının temelinde bu iki etmen temel belirleyici olarak yer alır.

YÖK Başkanı doğru ve isabetli söylüyor: ‘Bunun örnekleri dünyadaki sistemlerde mevcut.” Dileğimiz odur ki bu bilimsel gerçeğin, üniversite adayları kadar, üniversitede okuyan ve hatta yeni-eski bütün lisans mezunları da farkındadırlar ve gereğini yaparlar.

Leave a Reply